Reportasje fra Fremover

Aldri har hotellet vært mer populært enn nå.

VELKOMMEN: Daglig leder Tor Lyngmo er veldig godt fornøyd med de bygningsmessige endringene som er foretatt på Fjellkysten, og ønsker publikum velkommen til det mange omtaler som «nye» Fjellkysten. Alle foto: Harold Jenssen
VELKOMMEN: Daglig leder Tor Lyngmo er veldig godt fornøyd med de bygningsmessige endringene som er foretatt på Fjellkysten, og ønsker publikum velkommen til det mange omtaler som «nye» Fjellkysten. Alle foto: Harold Jenssen

– Jeg har ut over våren og sommeren fått mange gode tilbakemeldinger fra besøkende som synes den omfattende renoveringen som er foretatt ved Fjellkysten Gjestehus, har gitt stedet et nytt og tidsriktig preg. Og nå går vi også mot vår historisk beste sesong.

Det sier Tor Lyngmo som er eier og daglig leder av Fjellkysten Gjestehus på Åbrekka i Lavangen.

Brukt åtte år

Fjellkysten Kurs- og Feriesenter ble åpnet sommeren 1988.

– De fire siste årene før vi overtok, var det stengt, og da oppsto det betydelige vannskader. Vi kjøpte Fjellkysten i 2008, og det første som måtte gjøres, var å reparere skadene, og så startet driften, basert på vår forretningsplan, forteller Tor Lyngmo.

– Hvorfor overtok du Fjellkysten i Lavangen når du bodde og jobbet i Målselv?

– Mine foreldre er fra Lavangen, og slekta mi har bodd her i mange generasjoner. Mine barndomsminner er fra Lavangen. Det var her jeg var i feriene, på denne måten har jeg sterk tilknytning. I tillegg har huset Fjellkysten og beliggenheten, alltid fascinert meg, sier Tor Lyngmo.

Ønsker du å dele ditt abonnement på Fremover med ett eller flere familiemedlemmer, helt gratis? Les mer om aiD.

Samisk-norrøn

– Arkitekt Odd Steinsvik som har tegnet Fjellkysten, skal ha sagt at bygget er en sammensmelting mellom samisk – og norrøn byggeskikk. På denne måten har Fjellkysten en spesiell verdi. Bygget er forankret i Lavangens tradisjon og historie, beliggenheten er helt fantastisk. I tillegg byr området rundt på masse spennende aktivitetsmuligheter. Summen av dette så jeg som et stort potensial for Fjellkysten, understreker Lyngmo.

En lang prosess

– Jeg har tidligere jobbet med utviklingsprosjekter, og jeg visste at for å få Fjellkysten på fote, hadde jeg en lang vei å gå, samtidig som det ville være utfordrende og interessant. Før vi overtok, brukte jeg sju-åtte måneder på å utvikle konseptet, finne ut hva Fjellkysten skulle være, for så å utarbeide en forretningsplan.

Saken fortsetter under bildet:

GROTTE: Hvordan skjule trappa til andre etasje? Dette er løst ved å laget ei ”lekegrotte” for barna som synes det er svært spennende å leke her.
GROTTE: Hvordan skjule trappa til andre etasje? Dette er løst ved å laget ei ”lekegrotte” for barna som synes det er svært spennende å leke her.

– Markedet hadde endret seg gradvis, og første bud var å tilpasse Fjellkysten til dagens marked. Her så jeg at verdien lå i rommene. Det gjaldt å tilpasse romkapasiteten til de fleste typer overnattingsbehov, sier Lyngmo.

Gjestehus

– I dag har vi alt fra folk med døgnovernatting til folk på ettårskontrakt. I tillegg har vi utviklet en rekke arrangementer som trekker folk til Fjellkysten. Dette har også gitt oss salg av overnattingsdøgn. Samtidig har markedsføring av kurs og konferanser vært viktig, spesielt rettet mot de nærmeste byene, påpeker den daglige lederen.

– Markedsnavnet er Fjellkysten Gjestehus og ikke Gjestegård. Vi ligger i naturen og er opptatt av å bruke naturen på en positiv måte.

Saken fortsetter under bildet:

NORDLYS: Nordlyssalongen ”Aurora lounge” i andre etasje, er blitt en suksess.
NORDLYS: Nordlyssalongen ”Aurora lounge” i andre etasje, er blitt en suksess.

Stein på stein

– Etter at våre første åtte år er gått, står Fjellkysten Gjestehus relativt støtt som selskap. Vi har et velfungerende styre med solid kompetanse, og som har fokus på framtida, understreker Tor Lyngmo.

Han legger til at fra overtakelsen i 2008 skulle prosessen videre skje ved at man legger stein på stein.

– Jeg bestemte fra starten at jeg skulle sove om natta. Et høytsvevende finansieringsnivå var helt utelukket. Vi har hele tiden sett det som avgjørende viktig å tenke langsiktig, være tålmodig og holde seg til planen, sier Lyngmo.

Nye Fjellkysten

– Fjellkysten Gjestehus er på til sammen nærmere 2000 kvadratmeter. Vi har 28 rom med 70 senger. 16 av rommene har eget minikjøkken. Nordlyssalongen «Aurora lounge» i andre etasje er blitt en suksess. Her kan man se nordlyset fare over himmelen. Om det ikke er nordlys, kan vi vise bilder og informasjon om nordlyset på storskjerm.

Han forteller at de har skiftet ut det meste av inventaret, og bygd om slik at de nå har egnede lokaler både for små og store arrangementer.

– Dansegolvet er 150 kvadratmeter, og vi kan bespise opp mot 200 gjester. Resepsjon og bar er bygd om og skiftet ut med nytt som er tilpasset behovet til dagens gjester, presiserer Fjellkystens daglige leder.

Marked i endring

– Når vi nå har foretatt betydelige endringer av lokalitetene, er dette basert på at markedet etterspør andre ting en for 20-25 år siden.

– Markedet er alltid i endring, og etter at vi oppgraderte anlegget, er det veldig hyggelig å få fantastiske tilbakemeldinger fra våre gjester. Det er hyggelig å få gode ord for det man har jobbet fram i løpet av åtte år. Det gir inspirasjon til å jobbe videre. Vi har lagt ned betydelige resurser, både i form av penger og arbeidsinnsats for å komme dit vi er i dag. I tillegg har vi hatt god hjelp fra det offentlige. Både Lavangen kommune, Sametinget og Innovasjon Norge har støttet oss, understreker Tor Lyngmo.

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

Saken fortsetter under bildet:

 

PEISESTUE: Også i Peiestua/baren er det nytt inventar.
PEISESTUE: Også i Peiestua/baren er det nytt inventar.

Kurs og konferanser

– Vi får stadig høre at det å ha kurs og konferanser på Fjellkysten Gjestehus, oppleves som noe spesielt. Det trekkes særlig fram verdien ved å være samlet etter at dagen er slutt. Den sosiale biten vektlegges som særlig viktig, og noe man får her i rikt monn i forhold til mer sentrale steder. Kurs og konferanser er derfor et viktig supplement til turisttrafikken, mener Lyngmo.

– Status nå er at vi har hatt en historisk, stor aktivitet hittil i år. Samtidig vet vi at vi må fortsette å tenke nytt og tenke framover. Vi ønsker at Fjellkysten skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet her i Lavangen og i regionen. Vi ser svært positivt på reiselivsutviklingen i regionen og det mangfold av tilbud som finnes rundt oss, poengterer Lyngmo.

Ut over sommeren har de flere bryllup, og urfolksfestivalen Isogaisa arrangeres 16.-21. august like ved.

– I tillegg har vi allerede godt med bestillinger ut over høsten, så Fjellkysten er inne i sin beste periode noen gang, avslutter eier og daglig leder, Tor Lyngmo.

NYTT: Resepsjon og bar er bygd om og erstattet med nytt utstyr.
NYTT: Resepsjon og bar er bygd om og erstattet med nytt utstyr.
Lukk meny