Mini Isogaisa

Med Ronald Kvernmo i spissen ble det lørdag kveld holdt mini Isogaisa ved Fjellkysten.

Mere enn 30 personer var tilstede og Ronald var svært tilfreds med oppmøte.

Dette var ei lita gjennomkjøring før høstens festival. Da vil det komme deltagere fra flere verdensdeler

og Fjellkysten er allerede nesten fullbooket i denne perioden.