Kultursti Spandalen

Startpunktet ligger like ved rv. 84, og der er det gode parkeringsmuligheter. Ruta går i starten over ei gangbru over Spansdalselva, og følger denne på sørsiden av elva. Rv. 84 går på nordsiden av elva. Man følger en god sti hele veien. De første 3 kilometerne er slett, så følger en noe bratt stigning mot slutten. Ruta er en kultursti, og underveis er det flere informasjonsskilt som beskriver ulike kulturminner. Dette er en fin tur for familier.

PRAKTISK INFO

Vanskelighetsgrad

Lett

Lengde på turen t/r

ca 2 t en vei

Høyde over havet

100

Turens høyeste punkt

220

Lukk meny