Samarbeid styrker!

Igjen har vi fått en flott reportasje i det velrenomerte tyske Nordis Magasin. Sammen med Polar park og Fjellguiden Altevatn ble vi sett som interessante å presentere i magasinet.

Vi håper at overnatting og spennende og interessante opplevelser  i regionen kan få gjester til å komme hit. I tillegg til det som presenteres i reportasjen vet vi jo at nordlyset trekker folk hit.

Se reportasjen her;  NM_06_2015_S22-S26_Lavangenfjord