Nytt design litt for litt.


I mer enn 4 år har vi skritt for skritt innført nytt design på Fjellkysten. Den første tiden var det mange forberedende tiltak og lite av det gjennomførte arbeidet er blitt synlig for våre gjester. I den senere tiden har brikkene begynt å falle på plass. og vi kan igjen presentere nye detaljer i designet.  Vi gleder oss over  framskrittet og å stadig kunne framstå som litt og litt mer attraktiv i markedet.