Dagfinn Hansen spiller

Fredag  8 mars. Arrangerer Lavangen kommune deltagerfest for de frivillige ved fjorårets heimkommarhelg. kl. 22.00 åpnes lokalene for folk flest. Vi ønsker velkommen til de som vil ta en kveld sammen med de var engasjert i fjorårets heimkommarfest.