Fossevandring

I områdene rundt Fjellkysten er det en rekke elver og små fosser. Disse går i skjæringer i terenget og danner dramatiske og spennende juv. Disse områdene gir muligheter for en rekke spennende aktiviteter både for barn og voksne. Bare å besøke disse stedene er  spennende og en flott naturopplevelse.